fbpx

Політика конфіденційності

1. загальні положення

1.1 Ця Політика конфіденційності (далі – “Політика”) розроблена Фотошколою Олександра Сляднєва, що розміщена на доменному імені http://slyadnev.info/, ФОП Сляднєв О.М., та юридичною адресою Приморський р-н, вул. Канатна, 81, кв. м, Приморський р-н, м. Приморський, вул. Канатна, 81, кв. м, вул. Канатна, 81, кв. м, кв. м Канатна, 81, кВ. 9, в особі засновника фотошколи Олександра Сляднєва, Сляднєва О.М., що діє на підставі виписки з єдиного державного реєстру № 2 556 000 0000 084285 від 21.01.2010, надалі – “Фотошкола” та/або “Адміністрація”), відповідно до чинного законодавства України, зокрема й Закону України “Про захист персональних даних” від 01 червня 2010 року № 2297-VI, щодо Користувачів Фотошколи та встановлює порядок одержання, збирання, накопичення, зберігання, оброблення, використання, забезпечення захисту та розкриття персональних даних (надалі – “Дані”) Користувачів Фотошколи.

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ip-адреса, дані про пристрої, які використовує Користувач (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, що міститься у листуванні між Користувачами один з одним, а також у листуванні з Адміністрацією Порталу), інша комунікаційна інформація, що, за бажанням Користувача, надається ним за допомогою реєстраційної форми та/або під час заповнення свого Профілю на Порталі, написання повідомлення та/або відгуку.

1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними, зокрема, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Фотошколою.

1.4 Розпорядником Даних є ФОП Сляднєв О.М., юридична адреса Приморський р-н, вул. Канатна, 81, кВ. Канатна, 81, кВ. 9, в особі засновника фотошколи Олександра Сляднєва, Сляднєва О.М., який діє на підставі витягу з єдиного державного реєстру № 2 556 000 0000 084285 від 21.01.2010.

1.5 Користувач, здійснивши реєстрацію на Порталі, вносячи при цьому свої персональні дані та/або надаючи ці дані іншим шляхом, та/або вчиняючи будь-які дії в рамках Сайту фотошколи, та/або використовуючи будь-яку частину Сайту, та/або, шляхом вираження згоди, сплачуючи за послуги Фотошколи через форму Сайту (чекбокс), виражає свою згоду з положеннями цієї Політики та надає ФОП Сляднєву О.М., а також третім особам, право на отримання дозволу на використання послуг Фотошколи. М а також третім особам, які надають ФОП Сляднєв О.М послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, здійснюють доставку, дозвіл на обробку своїх Даних.

1.6 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення їх на Порталі або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу Фотошколи, або Дані можуть надаватися з інших джерел (відповідно до п. 3 цієї Політики), наприклад, відгуки Користувачів (оцінки, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана під час направлення претензій, скарг та/або розгляду суперечок, та/або інформація із загальнодоступних джерел у мережі Інтернет.

1.7 Користувач не має права використовувати сайт Фотошколи, якщо він не згоден з умовами цієї Політики.

1.8 Користувач визнає, що в разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту його Даних і даних з авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і Даних Користувача. Товариство не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

2. Які особисті дані можуть збиратися 

2.1 Фотошкола може збирати такі Дані:

– ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, назва компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса розташування компанії, інші комунікаційні дані за бажанням Користувача;

– інформація про обліковий запис Користувача, зокрема номер телефону, адреса електронної пошти, логін і пароль, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування користувачів Порталу, комунікації з Користувачами, зокрема, коли Користувач звертається до служби підтримки Порталу;

– інформація, яку Користувачі надають Фотошколі під час укладення договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на сайті Фотошколи та/або укладаючи договори на надання додаткових послуг на сайті Фотошколи;

– інформація, необхідна для здійснення комунікацій між Користувачами Порталу, зокрема для здійснення та підтвердження угод між продавцями та покупцями, отримання та надсилання повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів;

– дані про використовувані Користувачем пристрої, інформація про веб-сайти Користувачів та/або їхні мобільні Дані (у разі, якщо Користувач використовує мобільний застосунок), як-от: ip-адреса, дата і час, коли Користувач користується сайтом Фотошколи, інформація про програмне забезпечення, а також використовуваний інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;

– дані, отримані в результаті проведення Фотошколою та/або третіми уповноваженими Товариством особами, різноманітних опитувань, пов’язаних з поліпшенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана Фотошколою в результаті проведення маркетингових активностей;

– інформація, розміщена Користувачами за результатами їхнього обслуговування, відгуки, коментарі, звернення до служби підтримки, скарги, претензії та ін. звернення.

2.2 Фотошкола також може обробляти Дані за допомогою таких технологій:

– файли Cookies (куки – невеликий фрагмент даних, що пересилаються на комп’ютер користувача під час переходу на веб-сторінку та/або під час перегляду рекламного модуля на веб-сторінці та зберігаються на комп’ютері користувача та/або в його мобільному пристрої);

– пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), що дають змогу відстежити, як часто Користувач використовує вебсторінку, з метою визначення браузера Користувача та, надання сервісів, наприклад, зберігання Даних у кошику між відвідинами; а також із метою усунення помилок роботи Фотошколи, ініційованих Користувачем, водночас уся інформація обробляється “як є” та не змінюється в процесі збору Даних.

3. використання та цілі обробки Даних 

3.1 Товариство використовує та здійснює обробку Даних, з метою:

– здійснення покладених на Фотошколу функцій, повноважень та обов’язків відповідно до чинного законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

– для ідентифікації клієнта як Користувача Фотошколи, з метою зв’язку з Користувачами, зокрема, для надання послуг, оброблення платежів, відправлення проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправлення розсилок поштою, на електронну пошту, на номер мобільного телефону, зокрема, з метою відправлення комерційних пропозицій, сповіщення про акції та новини Фотошколи, а також інших порталів/сайтів, що перебувають в мережі, та інших порталів/сайтів, що знаходяться в зоні дії фотошкола.

3.2 Фотошкола не здійснює обробку Даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об’єднаннях. Інформація, що характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити його особу, не обробляється.

3.3 Терміни обробки та зберігання Даних визначаються виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених у договорах, укладених з Користувачами відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних

4.1 Розкриття Даних здійснюється при замовленні Користувачем послуг на slyadnev.info продавцю/постачальнику таких послуг, але тільки в обсязі, який необхідний для ідентифікації Користувача та його замовлення.

4.2 В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Фотошколи та підвищення іміджу Фотошколи, адміністрація може розкривати статистику роботи сайтів Користувачів, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка є комерційною таємницею.

4.3 Сайт slyadnev.info, крім іншого, надає можливість використовувати API послуги Youtube. Персональні дані Користувачів, які використовують API послуги Youtube, обробляються, зберігаються і передаються відповідно до Умов використання API послуг YouTube, доступних за посиланням: https://www.youtube.com/t/terms, а також відповідно до Політики конфіденційності Google, доступної за посиланням: https://policies.google.com/privacy.

4.4 На сайті Фотошколи містяться посилання на інші веб-ресурси при переході Користувачами, на які дія цієї Політики не поширюється.

4.5 Фотошкола здійснює обробку Даних на законній і справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України та лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

– за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право витребувати та отримувати такі дані;

– у тому випадку якщо, на думку адміністрації, Користувач порушує умови цієї Політики та/або інших договорів і угод, укладених між Фотошколою і Користувачем.

4.6 Фотошкола залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України здійснювати обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайства на сайті Фотошколи, врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, що можуть бути/стати причиною порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Адміністрацією неправомірних дій Користувачів Фотошколи та/або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб. 

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію, або відмовитися від розсилки, або відкликати свою згоду на обробку Даних, надіславши повідомлення на електронну адресу: iam@slyadnev.info або поштову адресу: 65012, Одеса, ФОП Сляднєв О.М., вул. Канатна, 81, кВ. Канатна, 81, кВ. 9.

5.2 Після отримання такого повідомлення обробку Даних Користувача буде припинено, а його Дані буде видалено, окрім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

5.3 Функціонування деяких можливостей slyadnev.info, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути призупинено з моменту зміни/видалення Даних.

5.4 Адміністрація здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених у цій Політиці, протягом усього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Фотошколою.

6. Захист Даних

6.1 Адміністрація, під час обробки Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, у тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інших неправомірних дій.

6.2 Адміністрація на постійній основі здійснює контроль за вжитими заходами щодо забезпечення безпеки.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1 Адміністрація залишає за собою право змінити умови цієї Політики в будь-який момент. У такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://slyadnev.info/privacy-policy. У разі, якщо Користувач не згоден зі змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яку взаємодію з сайтом Фотошколи.

7.2 Адміністрація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

7.3 У разі, якщо будь-яке положення цієї Політики включно з будь-яким реченням, пунктом або їхньою частиною, визнається таким, що суперечить чинному законодавству України, або недійсним, це не вплине на решту положень, вони залишаються повністю чинними та продовжують діяти у повній силі та є дійсними, а будь-яке нечинне положення, або положення, що не може бути виконане без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим тією мірою, якою це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості застосування, вважається таким, що не є чинним, або таким, що не може бути виконаним без подальших дій Сторін.

7.4 Термінологія, що використовується в цій Політиці, має таке саме значення, як і в договорі Оферти, якщо не вказано інше.